Slot en johnston een inleiding in het mededingingsrecht

By Author

Let op! Mededingingsrecht en kartelrecht zijn niet hetzelfde! Kartelrecht is een onderdeel van het mededingingsrecht (samen met art. 107 VWEU: Staatssteun). 2 systemen van regelgeving kartelrecht: 1). Verbodstelsel: Alle overeenkomsten die de handel tussen lidstaten beperken, zijn in beginsel verboden.

Den Haag, 24 september 2019, NGB Seminar Innovatie en Technologie Inleiding Het gaat vandaag over Innovatie en Technologie. Over onze veranderende maatschappij, waarin het steeds vaker draait om komen of een nieuwe beleid in de praktijk wel mogelijk is en of het de nodige vernieuwingen met zich zal meebrengen. Tot slot zal de waarde van het nieuwe beleid onderzocht worden aan de hand van de beschikking ten aanzien van Intel. Dit onderzoek zal zich niet alleen concentreren op de praktische waarde van de problematiek van pay-for-delay overeenkomsten, met name het spanningsveld tussen het mededingingsrecht en het octrooirecht en de essentiële rol van deze laatste bij innovatie en economische groei. In dit hoofdstuk zal tevens ook worden onderzocht wat de status van octrooien in het mededingingsrecht precies is. 7. Op het eerste gezicht lijkt het verbod op oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in artikel VI.104 WER hiervoor een oplossing te bieden. De buitencontractuele kwalificatie van die bepaling en de bijbehorende vordering tot staking verhindert echter dat die bepaling in de contractuele B2B-verhouding wordt toegepast. me er uit. Het wetsvoorstel gaat uit van een openbaar-makingsverplichting voor sanctiebesluiten en bindende aanwijzingen. Die regeling wijkt af van de bestaande benadering in het mededingingsrecht waarbij de NMa een afweging kan en moet maken en op die basis dan bepaalt of openbaarmaking inderdaad gepast is gelet op de omstandigheden van het geval.

‘(G)een begin zonder einde en geen einde zonder begin' Elke 'goede' tekst begint met een inleiding, ook wel lead genoemd. Hierin wordt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is. Een inleiding van een tekst is een aandachtstrekker. De lezer wordt hierdoor nieuwsgierig gemaakt naar de rest van de tekst. Na de inleiding komt het middenstuk

Deze inleiding geeft een overzicht van beide lagen, alsmede een beknopte inleiding in de EG-regels over steunverlening. Daarom is in de titel van het boek voor de term 'mededingingsrecht' gekozen. Een belangrijke functie van een inleidend boek bestaat uit het inzichtelijk maken van het gecombineerde systeem van Nederlands en EG-kartelrecht. Het is met name geschreven voor studenten die een basiscursus mededingingsrecht gaan volgen. Het mededingingsrecht in Nederland bestaat uit twee lagen: het Nederlands en het EU-mededingingsrecht. Deze inleiding geeft inzicht in beide lagen alsmede een overzicht van de EU-regels over steunverlening.

2.1 Inleiding 11 2.2 Belang van het AMM-instrument 11 2.3 Verhouding tot algemeen mededingingsrecht 13 2.4 Methode 13 2.5 Verplichtingen 15 2.6 Opportuniteit en prioriteiten 16 2.7 Voorlopige maatregelen en handhaving 18 2.8 Behandeling van klachten en meldingen 18 2.9 Publiciteit 19 3. Inleiding – het begrip AMM 21 3.1 Inleiding 21

Het is met name geschreven voor studenten die een basiscursus mededingingsrecht gaan volgen. Het mededingingsrecht in Nederland bestaat uit twee lagen: het Nederlands en het EU-mededingingsrecht. Deze inleiding geeft inzicht in beide lagen alsmede een overzicht van de EU-regels over steunverlening. Het mededingingsrecht staat in het centrum van de belangstelling. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten over in de pers. Een handzame inleiding tot dit rechtsterrein is daarom onontbeerlijk voor studenten en juristen in de praktijk. Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met het mededingingsrecht. E. Slot - Inleiding Mededingingsrecht Het boek Inleiding Mededingingsrecht van de auteur E. Slot is 1 maal gevonden, 0 maal nieuw en 1 maal tweedehands. "Inleiding Mededingingsrecht" is tweedehands te koop vanaf € 12,50 bij Bol.com.

Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Inleiding Mededingingsrecht, geschreven door P.J. Slot & Ch.R.A. Swaak. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over samenvatting, minor, mededingsrecht, leerdoelen, europees mededingsrecht, europees, Mededingingsrecht & HBO-Rechten.

Het mededingingsrecht staat in het centrum van de belangstelling. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten over in de pers. Een handzame inleiding tot dit rechtsterrein is daarom onontbeerlijk voor studenten en juristen in de praktijk. Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met het mededingingsrecht. Het is met name geschreven voor studenten die een basiscursus mededingingsrecht Let op! Mededingingsrecht en kartelrecht zijn niet hetzelfde! Kartelrecht is een onderdeel van het mededingingsrecht (samen met art. 107 VWEU: Staatssteun). 2 systemen van regelgeving kartelrecht: 1). Verbodstelsel: Alle overeenkomsten die de handel tussen lidstaten beperken, zijn in beginsel verboden. daarvan eerst een korte beschrijving. 1. Mededingingsrecht en online verkoop 1.1 Algemeen kader Het Nederlandse mededingingsrecht is afgeleid van en 3 Dit onderwerp heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in diverse tijdschriften. Ik verwijs in willekeurige volgorde naar enkele nuttige en op hoe een mededingingsautoriteit haar onder zoek kan voeren en kan niet worden ontkend dat het handhavingsmechanisme in de AVG heel wat inspiratie heeft gehaald uit het handhavingsme chanisme dat reeds lange tijd bestaat op het viak van mededingingsrecht. 2 Bundeskartellamt (DE) 6 februari 2019, nr. B6-22/16, beschikbaar in het Duits op www.bundes de relatie mededingingsrecht en strafrecht. Waar het inter nationaal gezien gaat om een tendens tot criminalisering, had Nederland al eens een (niet vruchtbaar) samengaan van mededingingsrecht en strafrecht. Sterker: er werd om reden van een gebrek aan succes bewust voor gekozen afscheid te nemen van de handhavingsroute van het strafrecht. Het gaat